Database Yapısı

Mikro'nun FirmFN, GlbFn, FirmSP dosyalarında bulunan fonksiyonları:

 • fn_StokCins (sto_cins)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, stok cinsini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sto_cins: Stok cins seti. Bkz. stok cinsi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre stok cinsinin sözlü karşılığı

  Örnek kullanım:

  SELECT sto_kod, sto_isim, dbo.fn_StokCins(sto_cins) FROM STOKLAR

  Sonuç:

  17.009.00.0 BASKILI 4 AYLIK S.S.K. BILDIRGESI Ticari Mal
  17.009.01.0 BASKILI AYLIK S.S.K. BILDIRGESI Ticari Mal

 • fn_KullaniciAdi (@UserNo)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan değişken parametresine göre, kullanıcı adını yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  @User_no: Kullanıcı numarası. Bkz. kullanıcı no alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre kullanıcı adının sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT User_name FROM MikroDB_V16.dbo.KULLANICILAR WHERE User_no=1

  Sonuç:

  1 numaralı kullanıcıya denk gelen isim gelecektir.

 • fn_KullaniciUzunAdi (@UserNo)

 • fn_KullaniciAdi ile aynı yapıdadır.

 • fn_DovizSembolu (@dno)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan değişken parametresine göre, döviz numarasını sembol olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  @dno: Döviz numarası. Bkz. döviz no alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre döviz numarasının sembolüdür.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_DovizSembolu (1) as [DövizSembolü]

  Sonuç:

  1 numaralı döviz sembolüne denk gelen isim yani USD olarak gelecektir.

 • fn_DovizIsmi (@dno)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan değişken parametresine göre, döviz numarasını yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  @dno: Döviz numarası. Bkz. döviz no alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre döviz numarasının adıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_DovizIsmi (1) as [DövizIsmi]

  Sonuç:

  1 numaralı döviz numarasına denk gelen isim Amerikan Doları olarak gelecektir.

 • fn_FirmaAnaDovizCinsi ()
 • Çıkış Değeri:

  Aktif firmanıza tanımladığınız ana döviz cinsini döndürür.

 • fn_FirmaAlternatifDovizCinsi ()
 • Çıkış Değeri:

  Aktif firmanıza tanımladığınız alternatif döviz cinsini döndürür.

 • fn_KasaTipi (kas_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, kasa tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  kas_tip: Kasa tipi seti. Bkz. kasa tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre kasa tipinin sözlü karşılığı

  Örnek kullanım:

  SELECT kas_kod, kas_isim, dbo.fn_KasaTipi(kas_tip) FROM KASALAR

  Sonuç:

  ÇEK_001 ÇEK001 Çek Kasası
  ÇEK_002 ÇEK002 Çek Kasası

 • fn_CariCins (@TypeNo)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, cari cinsini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. cari cinsi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari cinsinin sözlü karşılığı

 • fn_CariHareketTip (cari_hareket_tipi)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, cari hareket tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  cari_hareket_tipi: Cari hareket tipi seti. Bkz. cari hareket tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari hareket tipinin sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_CariHareketTip(cari_hareket_tipi) AS [HAREKET TİPİ] FROM dbo.CARI_HESAPLAR

  Sonuç:

  Mal ve hizmet alınır ve satılır

 • fn_CariTip (cari_tipi)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, cari tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  cari_tipi: Cari tipi seti. Bkz. cari tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari tipinin sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_CariTip(cari_tipi) AS [CARI TİPİ] FROM dbo.CARI_HESAPLAR

  Sonuç:

  Müşteri, satıcı vb. şekilde sıralanır.

 • fn_CariHarCins (cha_cinsi)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, cari hareket cinsini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  cha_cinsi: Cari hareket cinsi seti. Bkz. hareket cinsi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari hareket cinsinin sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_CariHarCins(cha_cinsi) AS [CARI HAREKET CINSI] FROM dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI

  Sonuç:

  Müşteri çeki, toptan fatura, nakit vb. şekilde sıralanır.

 • fn_CariHarEvrTipKisa (cha_evrak_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, cari hareket evrak tipini kısaltılmış yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  cha_evrak_tip: Cari evrak tipi seti. Bkz. cari hareket evrak tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari hareket evrak tipinin kısaltılmış sözlü karşılığıdır.

 • fn_CariHarEvrTipUzun (cha_evrak_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, cari hareket evrak tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  cha_evrak_tip: Cari evrak tipi seti. Bkz. cari hareket evrak tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari hareket evrak tipinin sözlü karşılığıdır.

 • fn_CariHarPoz (cha_tpoz)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, cari hareket pozisyonunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  cha_tpoz: Cari hareket pozisyon seti. Bkz. cari pozisyonu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari hareket pozisyonunun sözlü karşılığıdır.

 • fn_SiparisAcikKapali (sip_kapat_fl, sip_miktar, sip_teslim_miktar)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, siparişin açık mı kapalı mı olduğunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sip_kapat_fl: Sipariş kapandı mı?
  sip_miktar: Sipariş miktarı
  sip_teslim_miktar: Sipariş teslim miktarı Bkz. sipariş kapandı?, sipariş miktarı, sipariş teslim miktarı alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre siparişin açık/kapalı olduğunun karşılığıdır.

 • fn_CariharBorcAlacak (0, cha_tip, cha_tpoz, cha_cari_cins) (1, sth_tip, 0, 0)
 • İşlev:

  Yapılan cari hareketin stok hareketini de baz alarak borçlu mu alacaklı mı olduğunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. hareket tipi, cari pozisyon alanı, cari cinsi, hareket tipi

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari hareketin borçlu/alacaklı olduğunun karşılığıdır.

 • fn_CariHarTip (dbo.fn_CariharBorcAlacak(0,cha_tip,cha_tpoz,cha_cari_cins))

 • CariharBorcAlacak fonksiyonuna bağlı olarak CariHarTip fonksiyonu borç, alacak veya borç-alacak şeklinde bir değer dönecektir.

 • fn_CekSenetKisa (sck_tip)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, senet-çek tipini kısaltılmış yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sck_tip: Senet-çek tipi. Bkz. senet çek tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre çek-senet tipinin kısaltılmış sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_CekSenetKisa(0) as [Kısa adı]

  Sonuç:

  0 numaralı çek-senet tipine denk gelen kısa ismi gelecektir.-->M.Cek (müşteri çeki anlamında)

 • fn_CekSenetPos (sca_sntck_poz,0), (cha_sntck_poz,0), (sck_sonpoz,1)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan değişken parametresine göre, çek-senet pozisyonunun sözlü karşılığıdır.

  Giriş parametreleri:

  sck_sonpoz: Senet-çek pozisyonu seti. Bkz. senet çek pozisyonu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre senet-çek pozisyonunun sözlü karşılığıdır.

 • fn_CekSenetUzun (sck_tip,0)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, senet-çek tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sck_tip: Senet-çek tipi seti. Bkz. senet çek tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre çek-senet tipinin sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_CekSenetUzun(0,0) as [Uzun adı]

  Sonuç:

  0 numaralı çek-senet tipine denk gelen ismi gelecektir.-->Musteri Ceki

 • fn_FisTur (fis_tur)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, fiş türünü yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  fis_tur: Fiş türü seti. Bkz. fiş türü alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre fiş türünün sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_FisTur('M') as [Fiş Türü]

  Sonuç:

  Mahsup

 • fn_FisMahsupTur (fis_fmahsup_tipi)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, fiş mahsup tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  fis_fmahsup_tipi: Fiş mahsup tipi seti. Bkz. fiş mahsup tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre fiş mahsup türünün sözlü karşılığıdır.

 • fn_DinHesapTip (dfis_hesap_kod)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, hesap tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. fiş hesap kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre hesap tipinin sözlü karşılığıdır.

 • fn_FirmaHareketTipi (fh_tip)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, firma hareket tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  fh_tip: Firma hareket tipi seti. Bkz. firma hareket tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre firma hareket tipinin sözlü karşılığıdır.

 • fn_IthalatUlke (ith_ulketipi)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, ithalat ülke tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  ith_ulketipi: Ithalat ülke tipi seti. Bkz. ülke tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre ithalat ülke tipinin sözlü karşılığıdır.

 • fn_NormalIade (cha_normal_Iade)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, cari hareketin normal mi iade işlemimi olduğunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  cha_normal_Iade: Normal/Iade? seti. Bkz. Normal/Iade? alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari hareketin normal veya iade işlemi olarak sözlü karşılığıdır.

 • fn_SatButTipi (sb_detaytipi)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, satış bütçe detay tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sb_detaytipi: Bütçe detay tipi seti. Bkz. bütçe detay tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre satış bütçe detay tipinin sözlü karşılığıdır.

 • fn_SatButStokDetTipi (sb_stokdetaykodtipi)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, satış bütçe detay tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sb_stokdetaykodtipi: Stok detay kod tipi seti. Bkz. bütçe detay tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre satış bütçe stok detay kod tipinin sözlü karşılığıdır.

 • fn_SiparisCins (sip_cins), (pro_cins)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, sipariş cinsini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sip_cins, pro_cins: Sipariş cinsi seti. Bkz. sipariş cinsi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre sipariş cinsinin sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_SiparisCins(0) as [Sipariş Cinsi]

  Sonuç:

  Normal sipariş

 • fn_SiparisDurum (sip_durumu)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, sipariş durumunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sip_durumu: Sipariş durumu seti. Bkz. sipariş durumu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre sipariş durumunun sözlü karşılığıdır.

 • fn_StokHarCins (sth_cins)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, stok hareket cinsini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sth_cins: Stok hareket cinsi seti. Bkz. hareket cinsi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre stok hareket cinsinin sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_StokHarCins(0) as [Hareket Cinsi]

  Sonuç:

  Toptan

 • fn_StokHarEvrTip (sth_evraktip)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, stok hareket evrak tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sth_evraktip: Stok hareket evrak tipi seti. Bkz. evrak tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre stok hareket evrak tipinin sözlü karşılığıdır.

 • fn_StokHarDepoIsmi (sth_giris_depo_no,sth_cikis_depo_no,sth_tip)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, stok hareket depo ismini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  sth_giris_depo_no: Giriş depo no.
  sth_cikis_depo_no: Çıkış depo no.
  sth_tip: Hareket Tipi seti. Bkz. giriş depo no, çıkış depo no, hareket tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre stok hareket depo isminin sözlü karşılığıdır.

 • fn_DepoIsmi (@DepoNo)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan değişken parametresine göre, depo adını yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  @Depo_No: Depo numarası. Bkz. depo no alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre depo adının sözlü karşılığıdır.

 • fn_StokHarTip (sth_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, stok hareket tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. hareket tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre stok hareket tipinin sözlü karşılığı

 • fn_TalepTemin (sip_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, sipariş tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. sipariş tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre sipariş tipinin sözlü karşılığı

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_TalepTemin (0) as [Sipariş tipi]

  Sonuç:

  Talep

 • fn_TicariTip (fis_ticari_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, ticari tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. ticari tip kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre ticari tipin sözlü karşılığı

 • fn_CariGrupIsmi (crg_isim)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, cari grup ismini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. cari grup adı alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre cari grup isminin sözlü karşılığı

 • fn_TesvikBelgeTip (di_Tipi)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, teşvik belge tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  di_Tipi: DIIB tipi seti. Bkz. DIIB tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre teşvik belge tipinin sözlü karşılığı

 • fn_BankaCinsi (ban_hesap_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, banka hesap tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  ban_hesap_tip: Banka hesap tipi seti. Bkz. banka hesap tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre banka mevduat tipinin sözlü karşılığı

 • fn_BankaMevduatCinsi (ban_mevduat_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, banka mevduat tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  ban_mevduat_tip: Banka mevduat tipi seti. Bkz. banka mevduat tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre banka mevduat tipinin sözlü karşılığı

 • fn_GrupAdi (cha_cari_cins,cha_grupno)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, grup adını yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. cari cinsi ve cari grup no alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre grup adının sözlü karşılığı

 • fn_CariHesapMeblag (cha_meblag, cha_aratoplam, cha_vergi1, cha_vergi2, cha_vergi3, cha_vergi4, cha_vergi15, cha_vergi6, cha_vergi7, cha_vergi8, cha_vergi9, cha_vergi10, cha_d_kur, cha_altd_kur, cha_karsid_kur, cha_cinsi, cha_evrak_tip, 0, @CARICINSI)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, cari hesabın meblağını rakam olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. hareket meblağı, vergi, ara toplam, döviz kurları, evrak tipi alanları

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari hesap hareket meblağının karşılığı

 • fn_CariHesapAnaDovizBakiye (@CARICINSI, @CARIKODU, @SORMERKKODU, @GRUPNO)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, cari hesabın bakiyesini ana döviz cinsinden rakam olarak döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari hesap bakiyesinin ana döviz cinsinden karşılığı

 • fn_CariHesapAlternatifDovizBakiye (@CARICINSI, @CARIKODU, @SORMERKKODU, @GRUPNO)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, cari hesabın bakiyesini alternatif döviz cinsinden rakam olarak döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari hesap bakiyesinin alternatif döviz cinsinden karşılığı

 • fn_CariHesapOrjinalDovizBakiye (@CARICINSI, @CARIKODU, @SORMERKKODU, @GRUPNO)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, cari hesabın bakiyesini orjinal döviz cinsinden rakam olarak döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari hesap bakiyesinin orjinal döviz cinsinden karşılığı

 • fn_IsEmriDurum (is_EmriDurumu)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, iş emri durumunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  is_EmriDurumu: İş emri durumu seti. Bkz. iş emri durumu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre iş emri durumunun sözlü karşılığı

 • fn_PartiLotMiktar (@pl_partikodu,@pl_lotno,@pl_stokkodu)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, parti-lot miktarını hesaplar.

  Giriş parametreleri:

  pl_partikodu: Parti kodu.
  pl_lot no: Lot numarası
  pl_stokkodu: Stok kodu. Bkz. parti kodu, lot no, stok kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre parti-lot miktarının karşılığı

 • fn_PartiLotSevkEdilen (@pl_partikodu,@pl_lotno,@pl_stokkodu)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, sevk edilen parti-lot miktarını hesaplar.

  Giriş parametreleri:

  pl_partikodu: Parti kodu.
  pl_lot no: Lot numarası
  pl_stokkodu: Stok kodu. Bkz. parti kodu, lot no, stok kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre sevk edilen parti-lot miktarının karşılığı

 • fn_PartiLotPlanlanan (@pl_partikodu,@pl_lotno,@pl_stokkodu)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, planlanan parti-lot miktarını hesaplar.

  Giriş parametreleri:

  pl_partikodu: Parti kodu.
  pl_lot no: Lot numarası
  pl_stokkodu: Stok kodu. Bkz. parti kodu, lot no, stok kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre planlanan parti-lot miktarının karşılığı

 • fn_PartiLotKalan (@pl_partikodu,@pl_lotno,@pl_stokkodu)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, kalan parti-lot miktarını hesaplar.

  Giriş parametreleri:

  pl_partikodu: Parti kodu.
  pl_lot no: Lot numarası
  pl_stokkodu: Stok kodu. Bkz. parti kodu, lot no, stok kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre kalan parti-lot miktarının karşılığı

 • fn_DonemDepoyaGirenMiktar (@stok,@depo,@ilktarih,@sontarih)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, stokların vereceğiniz dönemler arasındaki depoya giren miktarını hesaplar.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre dönemsel olarak depoya giren miktarın karşılığı

 • fn_IsEmrineSarfEdilenNetMiktar (@Stokkodu, @Isemrikodu, @Fasoncukodu, @Partikodu, @Lotno)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, stoklara bağlı iş emirlerine sarfedilen net miktarı hesaplar.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre iş emrine sarfedilen net miktarın karşılığı

 • fn_IsEmrindenUretilenNetMiktar (@Stokkodu, @Isemrikodu, @Fasoncukodu, @Partikodu, @Lotno)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, stoklara bağlı iş emirlerinden üretilen net miktarı hesaplar.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre iş emrinden üretilen net miktarın karşılığı

 • fn_IsEmriAgaci (@IlkIsemri kodu, @SonIsemri kodu, @IlkTarih, @SonTarih, @SipSeri, @SipSira, @SipSatir)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, iş emri ağacını oluşturmak.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre iş emri ağacında iş emri koduna bağlı olarak eldeki ve tüketim sonrası stok miktarının, operasyonların, planlanan sürenin gösterimi

 • fn_CariHizmetSatisSozlesmesiFoyu (@carikod, @ilktar, @sontar)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, cari hizmet satış sözleşmesi föyünü listeler.

  Giriş parametreleri:

  Cari kodu,ilk-son tarih parametreleri verilir.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre hizmet satış sözleşmesi evrağının özeti

 • fn_CariHizmetAlisSozlesmesiFoyu (@carikod, @ilktar, @sontar)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, cari hizmet alış sözleşmesi föyünü listeler.

  Giriş parametreleri:

  Cari kodu,ilk-son tarih parametreleri verilir.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre hizmet alış sözleşmesi evrağının özeti

 • fn_CariHizmetSatisSozlesmesiOperasyonu (@ilktar, @sontar)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, cari hizmet satış sözleşmesi operasyonunu döner.

  Giriş parametreleri:

  İlk ve son tarih parametreleri verilir.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari hizmet satış sözleşmesi operasyonunu listeler.

 • fn_CariHizmetAlisSozlesmesiOperasyonu (@ilktar, @sontar)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, cari hizmet alış sözleşmesi operasyonunu döner.

  Giriş parametreleri:

  İlk ve son tarih parametreleri verilir.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari hizmet alış sözleşmesi operasyonunu listeler.

 • fn_SiparisMiktarToplam (sip_stok_kod,sip_tip)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, toplam sipariş miktarını döner.

  Giriş parametreleri:

  sip_stok_kod: Stok kodu
  sip_tip: Sipariş tipi seti. Bkz. sipariş tipi ve stok kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre toplam sipariş miktarı.

 • fn_SiparisTeslimMiktarToplam (sip_stok_kod,sip_tip,@tesilktar,@tessontar)
 • İşlev:

  Verilen ilk ve son sipariş teslim tarihi aralığındaki, teslim edilen toplam sipariş miktarını döner.

  Giriş parametreleri:

  sip_stok_kod: Stok kodu
  sip_tip: Sipariş tipi seti. Bkz. sipariş tipi ve stok kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre teslim edilen toplam sipariş miktarı.

 • fn_SiparisOperasyonlari (@siptip, @ilktar, @sontar, @acikkapali, @tamamlanmis, @onayli, @DepoTipi, @VerilenDepo, @TarihTipi)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, tüm siparişleri döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. giriş parametreleriyle ilgili alanlar

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre tüm sipariş evrakları.

 • fn_ProformaSiparisOperasyonlari (@siptip, @ilktar, @sontar, @acikkapali, @tamamlanmis, @onayli)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, proforma siparişleri döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. giriş parametreleriyle ilgili alanlar

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre proforma sipariş evrakları.

 • fn_EgitimDurumu (aeg_durumu)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, alınan eğitim durumunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  aeg_durumu: Alınan eğitim durumu seti. Bkz. alınan eğitim durumu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre alınan eğitim durumunun sözlü karşılığı.

 • fn_EgitimTipi (aeg_tipi)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, alınan eğitim tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  aeg_tipi: Alınan eğitim tip seti. Bkz. alınan eğitim tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre alınan eğitim tipinin sözlü karşılığı.

 • fn_EgitimOperasyonu (@ilktar, @sontar, @durum)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, eğitim planlama operasyonunu döner.

  Giriş parametreleri:

  İlk-son tarih ve eğitim durumu parametreleri verilir.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre eğitim planlama operasyonunu listeler.

 • fn_OperasyonunIsmerkezleri (Opd_OpKodu)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, operasyon iş merkezlerini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Opd_OpKodu: Operasyon detay kodu. Bkz. operasyon detay kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre operasyon iş merkezinin sözlü karşılığı.

 • fn_BakimDurum (bkm_durum)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, bakım durumunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  bkm_durum: Bakım durum seti. Bkz. durumu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre bakım durumunun sözlü karşılığı.

 • fn_IsletmeHesapTipi (dinm_Hhtip)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, işletme hesap tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  dinm_Hhtip: Hesap tipi seti. Bkz. hesap tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre işletme hesap tipinin sözlü karşılığı.

 • fn_GunStr (adr_ziyaretgunu)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, ziyaret gününü yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  adr_ziyaretgunu: Ziyaret günü seti. Bkz. ziyaret günü alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre ziyaret gününün sözlü karşılığı.

 • fn_ZiyaretDurum ('P', adr_ziyaretperyodu, adr_ziyaretgunu)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, ziyaret durumunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  adr_ziyaretgunu: Ziyaret günü seti
  adr_ziyaretperyodu: Ziyaret peryodu seti. Bkz. ziyaret peryodu ve ziyaret günü alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre ziyaret durumunun sözlü karşılığı.

 • fn_RotaYonetimi (@ilkkod, @sonkod, @kodyapi)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, rota yönetimini gerçekleştirmek.

  Giriş parametreleri:

  Personel ilk-son kodu ve kod yapısı girişi yapılır.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari adres kartlarını listeler.

 • fn_ProjeDurumu (pro_durumu)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, proje durumunun sözlü karşılığı.

  Giriş parametreleri:

  pro_durumu: Proje durumu seti. Bkz. proje durumu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre proje durumunu döner.

 • fn_BolgeIsmi (bol_kodu)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, bölge isminin sözlü karşılığı.

  Giriş parametreleri:

  bol_kod: Bölge kodu. Bkz. bölge kodu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre bölge adını döner.

 • fn_GenelCariHareketFoyu (@ilktar, @sontar)
 • İşlev:

  Verilen parametrelere göre, carilere kesilen veya carilerden gelen faturları listelemek.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari faturalarını döner.

 • fn_CariHesapMuhasebeKontrol()
 • İşlev:

  Cari muhasebe kodundan bakiyesini döndürüp, muhasebe kontrolünü yapan tabloyu oluşturmak.

 • fn_BankaGrupMuhasebeKontrol (@grup)
 • İşlev:

  Banka grup muhasebe kodundan bakiyesini döndürüp, muhasebe kontrolünü yapan tabloyu oluşturmak.

 • fn_BankaMuhasebeKontrol ()
 • İşlev:

  Banka muhasebe kodundan bakiyesini döndürüp, muhasebe kontrolünü yapan tabloyu oluşturmak.

 • fn_iliskitipi (il_iliski_tipi)
 • İşlev:

  Verilen parametreye göre, ilişki tipini yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  il_iliski_tipi: İlişki tipi seti. Bkz. ilişki tipi alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre ilişki tipinin sözlü karşılığı.

 • fn_CariiliskiAnalizKupu (@ilktarih, @sontarih)
 • İşlev:

  Verilen ilk ve son tarih değişken parametrelerine göre, carilerle ilişki programını analiz edip, küp olarak döndürmek.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre carilerle ilişki analiz küpü.

 • fn_Cariiliskicarifoyu (@carikodu, @ilktarih, @sontarih)
 • İşlev:

  Verilen cari kodu, ilk ve son tarih değişken parametrelerine göre, carilerle ilişki ile bu programdaki carileri değerlendirip, föy olarak döndürmek.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre carilerle ilişki cari föyü.

 • fn_Cariiliskipersfoyu (@perskodu, @ilktarih, @sontarih)
 • İşlev:

  Verilen personel kodu, ilk ve son tarih değişken parametrelerine göre, carilerle ilişki ile bu programdaki personelleri değerlendirip, föy olarak döndürmek.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre carilerle ilişki personel föyü.

 • fn_StokUretimIzleme (@ilkkod, @sonkod, @kodyapi, @Depolarstr, @tesilktar, @tessontar)
 • İşlev:

  Verilen stok (ürün) ilk-son kod, kod yapısı, çoklu depo seçimi ve teslim ilk-son tarihi parametrelerine göre, yapılan stok üretimini göz önüne alıp, tek bir ekrandan izlemenizi sağlamak.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre stok üretim izleme programı.

 • fn_PerIsGrubu (per_is_grup)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, personel iş grubunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  per_is_grup: İş grubu seti. Bkz. iş grubu alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre personel iş grubunun sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_PerIsGrubu(0) as [İş grubu]

  Sonuç:

  MEMUR

 • fn_PerTahakkukKupu
 • İşlev:

  Verilen ilk ve son tarih değişken parametrelerine göre, carilerle ilişki programını analiz edip, küp olarak döndürmek.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre carilerle ilişki analiz küpü.

 • fn_AyIsimBul (pt_tah_ay)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, tahakkuk ayını yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  pt_tah_ay: Tahakkuk ayı seti. Bkz. tahakkuk ayı alanı

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre tahakkuk ayının sözlü karşılığıdır.

  Örnek kullanım:

  SELECT dbo.fn_AyIsimBul (2) as [ay]

  Sonuç:

  Şubat

 • fn_StokHareketNetDeger (sth_tutar, sth_iskonto1, sth_iskonto2, sth_iskonto3, sth_iskonto4, sth_iskonto5, sth_iskonto6, sth_masraf1, sth_masraf2, sth_masraf3, sth_masraf4, sth_otvtutari, sth_tip, @DovizCinsi, sth_har_doviz_kuru, sth_alt_doviz_kuru, sth_stok_doviz_kuru)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, stok hareket net değerini miktarsal olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. hareket tutarı, iskonto miktarları-masrafları, hareket tipi, hareket döviz kurları alanları

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre stok hareketinin miktarsal olarak net değerin karşılığıdır.

 • fn_StokHareketMaliyetDeger (sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, stok hareketin maliyet değerini parasal olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. ana-alternatif-orjinal maliyet alanları

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre stok hareketin maliyet değerinin parasal karşılığıdır.

 • fn_StokHareketBrutDeger (sth_tutar, @DovizCinsi, sth_har_doviz_kuru, sth_alt_doviz_kuru, sth_stok_doviz_kuru)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, stok hareketin brüt değerini parasal olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  Bkz. hareket tutarı, hareketli-alternatif-stok döviz kuru alanları

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre stok hareketin brüt değerinin parasal karşılığıdır.

 • fn_Stok_Giris_Cikis (@stokkod,@ilktar,@sontar)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, tanımlanan stoğun iki tarih arasındaki giriş-çıkış hareketlerini döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre stoğun iki tarih arasındaki hareketlerinin karşılığıdır.

 • fn_kimlere_satildi (@stokkod)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, tanımlanan stoğun kimlere satıldığı bilgisini döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre stoğun kimlere satıldığının karşılığıdır.

 • fn_kimlerden_alindi (@stokkod)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, tanımlanan stoğun kimlerden alındığı bilgisini döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre stoğun kimlerden alındığının karşılığıdır.

 • fn_neler_sattik (@caritip,@carikod)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, ilgili cariye neler sattığımız bilgisini döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cariye neler sattığımızın karşılığıdır.

 • fn_neler_aldik (@caritip,@carikod)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, ilgili cariden neler aldığımız bilgisini döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cariden neler aldığımızın karşılığıdır.

 • fn_Stok_Recetesi (@stokkod)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, stok reçete bilgisini döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre stoğun reçete bilgisi karşılığıdır.

 • fn_Stogun_Kullanildigi_Receteler (@stokkod)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre, stoğun kullanıldığı reçete bilgisini döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametreye göre stoğun kullanıldığı reçetelerin karşılığıdır.

 • fn_OpVadeTarih (@Vade,@RefTarih)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, vade tarihini tarih olarak döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre vade tarihinin karşılığıdır.

 • fn_OpVadeGun (@Vade,@RefTarih)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, vade gününü döner.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre vade gününün rakamsal karşılığıdır.

 • fn_CariFoy (@caricins, @carikod, @grupno, @ilktar, @sontar, @SomStr)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametrelere göre, cari föyünü listeler.

  Çıkış Değeri:

  Verilen parametrelere göre cari hareketin özeti.

 • fn_PerTahsil (per_kim_tahsil)
 • İşlev:

  Parantez içinde tanımlanan parametreye göre personel tahsil durumunu yazı olarak döner.

  Giriş parametreleri:

  per_kim_tahsil: Tahsil seti Bkz.tahsil alanı

  Çıkış değeri:

  Verilen parametreye göre personel tahsil durumunun sözlü karşılığıdır.
 • fn_UretimTalepdenUretim (@tlpilktar, @tlpsontar, @tesilktar, @tessontar, @stokilkkod, @stoksonkod, @stokkodyapi)

 • fn_BarkodYonetimi (@ilkkod, @sonkod, @kodyapi, @ilktar, @sontar)

 • Güncellenme Tarihi : 14.12.2017 - Bu doküman ile ilgili bize yazın
  ©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.